Ring til os: 43 64 10 00
Du er altid velkommen til at ringe til os!!
Telefon: 4364 1000



Jungersen Grafisk ApS
PRINTLIGHT®
Holsbjergvej 39
2620 Albertslund
email: mail@printlight.dk

Printlight® er
registreret varemærke
CVR-nr. 34 27 32 19

Vores miljøpolitik

Det er naturligt, at alt i huset fremstilles efter de strammeste miljøhensyn.
Vi er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004.

Vor officielle miljøpolitik kan du se her:

• Vi skal fortsætte med at forbedre den miljømæssige påvirkning af omgivelserne, under hensyntagen til at produktionen ikke påføres omkostninger, der forringer vores konkurrenceevne.

• Vi skal løbende opdatere medarbejdernes viden om miljøforhold omkring nye produktionsmetoder eller produkter til anvendelse i produktionen.

• Vi skal påvirke kunderne i retning af miljørigtige løsninger.

• Vi skal altid overholde gældende miljølovgivning.

• Vi skal forebygge mulig miljømæssige forurening.

Papiret vi anvender er, hvis vi bestemmer, totalt klorfrit (TCF), og alle vore huskvaliteter er miljøcertificerede.
Vor trykfarve-fabrikant, Flint, er certificeret med hensyn til kvalitet, miljø, sikkerhed og sundhed i henhold til kvalitetssikringssystem ISO 9001:2000, miljøstyringssystem ISO 14001:2004 og standard for sikkerhed og sundhed OHSAS:1999.
Vi bruger udelukkende vegetabilske farver og afvaskningsmidler.
Al anvendt kemi destrueres på godkendt modtageranlæg, og papiraffald bruges til fremstilling af nyt papir.

Du kan få udstedt en miljøvaredeklaration, der viser hvordan din tryksag er fremstillet.
Den er gratis for alle ikke Printlight® produkter. For Printlight® produkter er gebyret 100,- kr.